Datum:   augusti 30, 2013
Klient:   Bildverksamheten Strömholm

On Verra Bien, bok och affisch.