Datum:   augusti 30, 2013
Klient:   Joglar Studio

Mikael Samuelson, Till den okända. Omslag (pappask) insida och cd.