Datum:   augusti 30, 2013
Klient:   Runt Vättern 2013
 Annonsproduktion såväl som tidningssidor. Beställare: Sahlén & Co.